Buurtsportcoach

De Buurtsportcoach komt graag in contact met inwoners uit Nieuwegein die persoonlijk advies willen hebben over sporten en beweegactiviteiten in Nieuwegein. Aan de hand van een gesprek geven we u vrijblijvend advies. Buurtsportcoach Christian van der Lingen houdt inloopspreekuur in Gezondheidscentrum de Roerdomp op dinsdag van 17.00 uur tot 18.00 uur.

Christian1

c.vanderlingen@merwestein.nl

Klik hier voor informatie over de buurtsportcoach

 

Missie SportID Nieuwegein

‘SportID Nieuwegein is uitvoerder en ontwikkelaar van sport– en beweegactiviteiten in Nieuwegein om meer inwoners van Nieuwegein structureel in beweging te krijgen. Dit doet SportID Nieuwegein in opdracht van de Gemeente Nieuwegein en in samenwerking met partners. Deze activiteiten worden uitgevoerd door de Buurtsportcoaches.’
Vanuit de missie van NV Sportinrichtingen Nieuwegein, is op basis van de kernwaarden de visie van SportID Nieuwegein vormgegeven. Deze missie en visie/ ambitie, identiteit en uiteindelijke doelstellingen zijn voor de SportID Nieuwegein de leidraad in het uitvoeren van de activiteiten in de verschillende wijken. De Buurtsportcoach hanteert een eigen werkwijze binnen het sociaal domein die staat omschreven in het uitvoeringsplan.

 

Kernwaarden:

– Ambitieus;
– Toonaangevend;
– Servicegericht;
– Verbindend;
– Duurzaam;

 

Wat is onze visie en ambitie?

SportID Nieuwegein heeft de ambitie om alle inwoners van Nieuwegein, in samenwerking met partners uit het sociaal domein, de mogelijkheid te bieden aan sport– en beweegactiviteiten deel te nemen. Hierin is SportID Nieuwegein toonaangevend in Nieuwegein door een unieke aanpak te hanteren met de inzet van haar Buurtsportcoaches. Via de website en als aanspreekpunt in de wijk biedt SportID Nieuwegein alle inwoners de toegang om op een prettige en efficiënte wijze een passende sport– en/of beweegactiviteit te kunnen vinden. De Buurtsportcoach is hierin de verbindende factor. Hij of zij brengt vraag en aanbod samen; zorgt voor een brug tussen sport, zorg en welzijn en het onderwijs; koppelt bestaande programma’s aan de te ontwikkelen programma’s en doet dit op basis van de behoeften van de inwoners en in samenwerking met de partners in de wijken. Aansluitend creëert de Buurtsportcoach, in samenwerking met alle betrokken partijen dat de opgezette sport– en beweegprogramma’s worden begeleid zodat de sport– en beweegactiviteiten in de wijken langdurig zelfstandig kunnen blijven voortbestaan. Uiteindelijk wordt dit gegoten in een draaiboek.