Geynwijs

Nieuwe opzet Geynwijspunten

Sinds 2015 kunnen inwoners in Nieuwegein terecht bij Geynwijs met (ondersteunings-)vragen over welzijn, wonen, meedoen en zorg voor jong en oud. Geynwijs bestaat uit een digitale sociale kaart (www.geynwijs.nl), vijf fysieke Geynwijspunten verspreid over Nieuwegein en de stichting Geynwijs. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en ervaringen uit de praktijk vragen om aanpassingen. Concreet ervaart u dit vanaf 18 juli op de Geynwijspunten.

 

Andere bemensing

De Geynwijspunten worden op dit moment bemenst door vrijwilligers, medewerkers van Buurtpleinen en Gezondheidscentra. Het merendeel van de bezoekers ervaart de dienstverlening als klantvriendelijk. Dat willen we vasthouden. In de praktijk bleek echter dat voor het merendeel van de gestelde vragen vaak contact nodig was met Stichting Geynwijs, waardoor de bezoekers een onnodige tussenstap ervoeren. Dat lossen we nu op doordat u direct contact krijgt met professionals van de sociale wijkteams van Stichting Geynwijs. Zij bemensen vanaf 18 juli de Geynwijspunten.

 

Andere openingstijden

De vijf Geynwijspunten zijn op dit moment vijf dagen per week geopend van 9.00 – 17.00 uur met een aangepast rooster in de zomer. Het aantal vragen dat bij de Geynwijspunten gesteld wordt, is echter beperkt. Daardoor stellen we de openingstijden nu bij. Mocht blijken dat deze openingstelling niet toereikend is, passen we dit aan.

Vanaf 18 juli zijn de openingstijden van de Geynwijspunten als volgt:

  • Geynwijspunt Galecop, Kempenaerpark 2 : dinsdag 9.00-12.00; donderdag 13.00-16.00
  • Geynwijspunt Mondriaanlaan, Mondriaanlaan 7: woensdag 9.00-12.00; vrijdag 13.00-16.00
  • Geynwijspunt Batau, Dukatenburg 1 : maandag 9.00-12.00; donderdag 9.00-12.00
  • Geynwijspunt Roerdomp, Kauwenhof 12 : maandag 13.00-16.00; donderdag 9.00-12.00
  • Geynwijspunt Zuid, Ratelaar 37 : dinsdag 9.00-12.00; woensdag 9.00-12.00