Het centrum

Gezondheidscentrum de Roerdompcentrum

Gezondheidscentrum de Roerdomp biedt een breed pakket aan eerstelijns zorg onder één dak

In 1979 hebben hulpverleners samen met betrokkenen uit de buurt de Stichting Wijkgezondheidszorg Doorslag/Stadscentrum opgericht. De stichting is samen met de Stichting Farmaceutische Dienstverlening, eigenaar van het gezondheidscentrum en de apotheek. Samen vormen zij gezondheidscentrum de Roerdomp.

 

Uw gezondheid, ons belang

Zowel het gezondheidscentrum als de apotheek zijn stichtingen zonder winstoogmerk. Alle financiële middelen die ons tot beschikking komen worden toegewend aan het verlenen van optimale eerstelijnszorg. Ons enige belang is uw gezondheid.

 

Alle zorg onder één dak

In loondienst bij het gezondheidscentrum de Roerdomp zijn onder meer de huisartsen, centrumassistentes, praktijkondersteuners (somatisch en GGZ), verpleegkundigen, fysiotherapeuten, apothekers, apotheekassistentes, directie en administratieve krachten.

Met externe zorgverleners en zorginstanties zijn samenwerkingsverbanden tot stand gebracht om hun zorg onder de vleugels van het gezondheidscentrum aan te kunnen bieden. Op die manier kunnen wij u een zo volledig mogelijk zorgpakket onder één dak aanbieden.

Externe zorgpartners verzorgen onder meer logopedie, dieetadvies, thuiszorg en bloed- en urineonderzoek (SALTRO).

 

Toezicht

In het gezondheidscentrum en de apotheek is Stefanie Bloemendal  (directeur) de verantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken. Het hoogste orgaan van de stichtingen is de Raad van Toezicht.

Alle zorg op een rij