Administratie

Administratieadm

Heeft u een vraag over een factuur of betalingsherinnering, dan kunt u zich wenden tot de administratie via het algemene nummer (030) 604 04 14.
De afdeling administratie is bereikbaar op maandag, dinsdagochtend en donderdag.
Mocht u een rekening contant willen betalen, dan kunt u ook pinnen aan de balie van het gezondheidscentrum.

 

 

Administratie

Mw. I. Reukers (Ingrid) – directiesecretariaat en personeelsadministratie

Mw. I.M. Boerefijn (Irene) – financiële administratie