Klachten en geschillen

Een klacht of geschil
klacht

Heeft u een klacht over uw zorgaanbieder (van huisartsenpraktijk of apotheek), dan bespreekt u dit in eerste instantie met hem of haar. Een klacht kan te maken hebben met uw behandeling, bejegening of met bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid van de zorgaanbieder.

Als uw zorgaanbieder niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij uw klacht ook niet proberen op te lossen.

Komt u er samen niet uit dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van SKGE. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Als de bemiddeling niet is geslaagd, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de geschilleninstantie van de betreffende zorgaanbieder. Voor meer informatie en het klachtenformulier gaat u naar de website: www.skge.nl

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de klachtenregeling van de huisartsenzorg en apotheek

 

Heeft u een klacht over fysiotherapie, dan verloopt de klachtenafhandeling via de Klachtencommissie fysiotherapie van het KNGF

Klachtencommissie fysiotherapie van het KNGF is een onafhankelijke commissie. De commissie beoordeelt uw klacht over een fysiotherapeut. Als u het wilt kan de klachtencommissie een externe bemiddelaar inschakelen. De bemiddelaar gaat proberen de klachten tussen u en de fysiotherapeut op te lossen. Wilt u geen bemiddeling of heeft de bemiddeling niks opgeleverd? Dan start de klachtencommissie de klachtenprocedure. De procedure begint met een schriftelijk onderzoek. Daarna zal er een zogeheten ‘mondelinge behandeling’ zijn tijdens een zitting.

Wat is het doel van een klachtencommissie?

De klachtencommissie onderzoekt de klacht en geeft vervolgens een oordeel. De commissie kan aanbevelingen doen aan de fysiotherapeut hoe de klacht in de toekomst voorkomen kan worden. De fysiotherapeut is verplicht om op deze aanbevelingen te reageren, maar hoeft ze niet op te volgen. Het doel van de klachtencommissie is dus vooral om de fysiotherapeut op zijn of haar professionaliteit aan te spreken. De commissie kan geen schadevergoeding eisen of een straf opleggen.

Heeft u meer vragen over hoe en bij welke instantie je de klacht het beste kunt indienen? Neem dan contact op met de klachtencommissie van het KNGF.

Secretaris Klachtencommissie KNGF 
Postbus 248 3800 AE Amersfoort 
Telefoonnummer: 033 – 467 29 00