Raad van Toezicht

De Raad van Toezichtrvt-logo

Het hoogste orgaan van gezondheidscentrum de Roerdomp is de Raad van Toezicht.
De onafhankelijke leden van de Raad van Toezicht toetsen of de doelstellingen in de praktijk van het werk worden gerealiseerd. De Raad heeft tevens de eindverantwoordelijkheid voor beide stichtingen. Aan de functie van de leden van de Raad van Toezicht is een kleine vergoeding verbonden.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr. H. van Vliet, voorzitter
  • Dhr. F. Martens, vicevoorzitter en secretaris
  • Dhr. A. Verhoeff, penningmeester
  • Dhr. J.J.M. van den Dungen
  • Mw. M. van den Berg