Polyfarmacie

Het gezondheidscentrum de Roerdomp heeft met de zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten om voor verzekerden het meervoudig medicijngebruik te beoordelen. Alphega-apotheek de Roerdomp ondersteunt dit van harte.
Het gaat om patiƫnten die meer dan 6 orale geneesmiddelen naast elkaar gebruiken.

Voor een goede beoordeling stelt de huisarts de contra-indicaties en de laboratoriumwaardes die van belang zijn voor een goed oordeel over het geneesmiddelgebruik aan de apotheker beschikbaar. Het is gebleken dat wanneer de apotheek nader ingaat op uw geneesmiddelengebruik en deze gegevens legt naast de gegevens van uw huisarts, het gebruik van de medicijnen voor u veiliger kan worden. De apotheker en huisarts beoordelen dan samen de door u gebruikte geneesmiddelen, waarbij gekeken wordt naar bv interacties, dosering en indicatie.

Indien het naar aanleiding van dit overleg wenselijk is uw geneesmiddelen gebruik bij te stellen, zal de huisarts of apotheker dit met u bespreken.

Ook bij een aanvraag voor de herhaalservice bij de apotheek zal voorafgaand hieraan een overleg plaatsvinden tussen apotheker en huisarts zodat u alleen de medicijnen herhaald krijgt die u ook werkelijk langdurig moet blijven gebruiken.