Praktijkondersteuning – Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Psychische klachten en problemen

Iedereen kent wel eens een periode, waarin je niet lekker in je vel zit. Soms komt dat door problemen op het gebied van werk, financiën, huisvesting of (bv uitkerings-) instanties. Maar ook relatieproblemen, verslavingen, opvoedingsproblemen, rouw, laag zelfbeeld of studieproblemen kunnen aanleiding geven tot klachten. Psychische klachten kunnen ook zonder duidelijke aanleiding ontstaan.

Bij klachten kun je denken aan: slecht slapen, piekeren, angstige of neerslachtige gedachten en gevoelens. Maar ook gevoelens van onrust of nervositeit, schrikachtigheid of prikkelbare stemming. Soms uiten de klachten zich meer lichamelijk zoals; vermoeidheid, hartkloppingen en transpireren. Vaak gaan bovenstaande klachten na verloop van tijd weer vanzelf over en ook kun je, met de juiste informatie, zelfstandig aan de slag

 

Zorgprogramma’s

Binnen Nieuwegein hebben we met de 4 gezondheidscentra nauw samen gewerkt om de zorg, die nodig is bij psychische klachten, beter op elkaar af te stemmen. Hierbij is samengewerkt door huisartsen, POH GGZ en psychologen. Dit heeft geleid tot  zorgprogramma’s. Hierin vindt u meer informatie over uw klachten, tips, erkende zelfhulpprogramma’s en links naar relevante website’s.

Er zijn inmiddels 6 zorgprogramma’s ontwikkeld te weten: overspannen/burnout, angst, depressie, alcohol , onbegrepen lichamelijke klachten ( SOLK) en langdurig psychische klachten (deze laatste 2 zijn bijna voltooid).

Wilt u hierover meer informatie ga dan naar de website geestelijke gezondheidszorg van de gezamenlijke gezondheidscentra in Nieuwegein: GGZ zorgprogramma website.

 

Verwijzing naar de POH GGZ

Als de klachten te lang duren (langer dan 2-4 weken), is het zinvol om eens met uw huisarts in gesprek te gaan. Uw huisarts kan dan besluiten u te verwijzen naar een van de POH-GGZ.
POH-GGZ staat voor Praktijk Ondersteuner Huisarts- Geestelijke Gezondheids Zorg. In de Roerdomp zijn dit Ron Plooij en Karin Sweep voor volwassenen (en Stella Vader voor kinderen). Samen met de huisarts ondersteunen de POH-GGZ, patiënten die psychische klachten hebben met bekende of onbekende oorzaak.
De POH GGZ is een goed opgeleide professional die in een gesprek met u onderzoekt wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren, zodat u weer beter in uw vel komt te zitten.
U kunt snel aan de slag en krijgt vooral praktische handvatten. Vaak zijn een aantal gesprekken voldoende , maar soms is er meer nodig. Samen met u zal de POH-GGZ bespreken wat de beste opties zijn, in overleg met uw huisarts.

 

Heeft u een verwijzing nodig?

U kunt bij de POH-GGZ terecht na verwijzing van uw huisarts.

 

Wachttijden

Voor een afspraak met de POH-GGZ zijn geen wachttijden en u kunt meestal binnen 2 weken terecht.

 

Kosten

Uw zorgverzekeraar vergoedt deze gesprekken, zonder dat uw eigen risico hierbij wordt aangesproken.

Belangrijk

Komt u niet op uw afspraak en heeft u deze niet op tijd afgezegd, dan wordt dit wel in rekening gebracht. Deze kosten kunt u NIET declareren bij uw zorgverzekeraar.

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd via tel.nr. 030-6040414 of via mail: info@roerdomp.nl

De POH-GGZ wordt verzorgd door:

Dhr. R. Plooij (Ron)

Mw. K. Sweep (Karin)