Praktijkondersteuning – Preventie

Preventieconsultpreventie

Het liefst zouden we hart- en vaatziekten voorkómen. De praktijkondersteuner brengt deze risico’s in beeld. Zij meet o.a. de bloeddruk, bespreekt de laboratorium uitslagen met u en bespreekt uw leefstijl. Kortom: zij brengt uw risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten in beeld.

 

Bloeddrukcontrole

Patiënten met hoge bloeddruk, kunnen voor controle, advies en uitleg, terecht op het spreekuur van de praktijkondersteuner. Voor een juiste controle van hypertensie moet de bloeddruk minimaal 1x per jaar gemeten worden, tenzij u anders met de huisarts heeft afgesproken. De praktijkondersteuners hebben de  geprotocolleerde jaarcontrole overgenomen van de huisarts en indien nodig kunnen zij direct met uw huisarts overleggen.Net als bij de huisarts werken de praktijkondersteuners op afspraak.
Dit houdt in dat u:

Structureel (minimaal 1x per jaar) door de praktijkondersteuner uitgenodigd wordt voor controle. . Bij de jaarcontrole hoort een bloed- en urine onderzoek. Als de praktijkondersteuner de afspraak met u maakt, regelt zij gelijk het formulier voor het bloed- en urine onderzoek. U wordt dan verzocht dit onderzoek één week voor de afspraak bij de praktijkondersteuner, te laten doen. De uitslag daarvan bespreekt de praktijkondersteuner  met u op de jaarcontrole.

 

Leefstijladviezen

Leefstijladviezen kunt krijgen bij de praktijkondersteuner net als hulp bij het stoppen met roken of gewichtsvermindering.

 

Stoppen met roken

De praktijkondersteuner is getraind om u te helpen bij serieus stoppen met roken en meedenken over oplossingen voor uw problemen bij het stoppen met roken. Zij kan u informeren over de mogelijkheden van hulpmiddelen. De begeleiding is in het begin het meest intensief, later wordt het aantal contacten minder. Uit ervaring blijkt dat stoppen met roken, volgens een plan het beste werkt. Indien u besluit dit met de praktijkondersteuner te willen gaan aanpakken komt u in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Voor welke mate van vergoeding u, zowel voor de begeleiding als voor eventuele hulpmiddelen in aanmerking komt, kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeraar. Ook zal de praktijkondersteuner als zij de afspraak voor begeleiding bij het stoppen met roken met u maakt, u daarover informeren.
Meer informatie over stoppen met roken, kunt u vinden op de website van Rokeninfo.nl