Welzijn op recept

Nieuwegein kent welzijn op recept.

Veel mensen hebben psychosociale problemen. Dit kan ook leiden tot ongezondheid en onwelbevinden. Als medewerkers van het gezondheidscentrum dit signaleren kan het zijn dat ze een welzijnsrecept uitschrijven.

Te denken valt aan:

  • Psychische klachten: somber voelen, angstig gevoel/veel piekeren, stress/overspannen, overige psychische klachten;
  • Vastlopen in het leven, problemen op het werk, relatieproblemen, meemaken van een ingrijpende gebeurtenis;
  • Problemen met chronische lichamelijke ziekte;
  • Chronische psychische klachten (al behandeld en nu stabiel);
  • Probleem met ziekte van ouders/familie, partner, kind (mantelzorgen);
  • Eenzaamheid, dreiging sociaal isolement, beperkt netwerk;
  • Lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten (veel wisselende lichamelijke klachten);
  • Slaapproblemen;
  • Ongezonde leefstijl (roken, te weinig bewegen, overgewicht);
  • Niet naar de zin in de wijk, onveilig voelen.

Met uw welzijnsrecept krijgt u een afspraak met een medewerker van Movactor, een welzijnscoach. Deze houdt ook spreekuur in de Roerdomp op donderdag van 16.00-17.00 uur. Samen met deze welzijnscoach kunt u zoeken in het aanbod van Movactor of er iets bijzit wat voor u kan bijdragen aan uw veerkracht en welbevinden. Altijd is dit maatwerk.  In de Roerdomp is Marja de Ruiter uw welzijnscoach. Marja zoekt samen met u naar iets, wat bij u past.