Huisarts

De huisartsenpraktijk

In gezondheidscentrum de Roerdomp werken momenteel 4 huisartsen:
dhr M.G.J. Theunissen, mw. E.M. le Coq,  mw. H.R. Timmer en mw. A. Ensing.

De praktijk van Mw Kroon wordt tijdelijk waargenomen door Mw A. Korte. De procedure om een opvolger voor deze praktijk te vinden loopt. We doen ons best dit op zo kort mogelijke termijn te realiseren.

De huisartsenpraktijk bestaat verder uit de centrumassistentes, praktijkondersteuners en verpleegkundigen.

 

Hoe maakt u een afspraak?

Klik op onderstaande link voor meer informatie over hoe en wanneer u bij de huisarts, centrumassistente of praktijkondersteuner een afspraak kunt maken.
Afspraak maken

 

De huisarts

De meeste zorgvragen komen uiteindelijk terecht bij de huisarts. De huisarts stelt de diagnose en bespreekt met u een behandelplan. Ook als uw vraag door de centrumassistente is beantwoord, controleert de huisarts of er niet onverhoopt iets over het hoofd is gezien. Zo is er altijd een vangnet voor de huisartstaken die zijn overgedragen aan de centrumassistente of praktijkondersteuner.

 

Centrumassistentes

U belt altijd met de centrumassistente. Ook aan de balie is zij het eerste aanspreekpunt. Zij kan aan de hand van gerichte vragen bepalen of zij u zelf een antwoord kan geven, of dat zij voor u een afspraak maakt bij de huisarts of een andere zorgverlener. Veel gezondheidsvragen kan de centrumassistente direct beantwoorden, zodat de inzet van de huisarts niet nodig is. Wilt u toch liever de huisarts spreken, dan kunt u dat altijd aangeven.

 

Verpleegkundige / Verpleegkundig Specialist

In het gezondheidscentrum werken een verpleegkundig specialist (Bianca van Buren) en een verpleegkundige (Gwen Meijer). Zij zien patiënten met wat eenvoudigere klachten zoals keelpijn, oorpijn, verkoudheid en huiduitslag. Zij kunnen ook recepten uitschrijven. Bij onduidelijkheid of vragen is er altijd een huisarts aanwezig waar de verpleegkundig specialist mee kan overleggen.

 

Praktijkondersteuners

Voor controles  voor een aantal chronische ziekten kunt u terecht bij een van de praktijkondersteuners of verpleegkundigen. Zij zijn speciaal opgeleid om bepaalde taken van de huisarts over te nemen. Voor tussentijdse controles van bv diabetes mellitus, COPD, hypertensie of astma hoeft u bijvoorbeeld niet meer langs bij de huisarts. Ook voor stoppen met roken of leefstijl adviezen kunt u bij hen terecht.

Voor psychische problemen zijn er 2 praktijkondersteuners GGZ en 1 praktijkondersteuner GGZ jeugd werkzaam in het gezondheidscentrum. Bij hen kunt u alleen een afspraak maken na doorverwijzing via de huisarts.

 

Accreditatie

naamloos-1De huisartsenzorg is NPA geaccrediteerd. Hiermee laten we zien dat er gestructureerd gewerkt wordt aan verantwoorde zorg, tevreden patiënten en een goede organisatie.

 

Wetenschappelijk onderzoek door Huisartsen

Uw huisarts doet mee aan het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (NIVEL). Dit is een landelijk wetenschappelijk onderzoek naar verrichtingen van uw huisarts. In de folder leest u wat er met uw gegevens gebeurd.

 

Onze huisartsen:

Mw. H.R. Timmer – Martijn

Mw. E.M. le Coq

Dhr. M.G.J. Theunissen

Mw. A. Ensing