Huisarts

De huisartsenpraktijk

In gezondheidscentrum de Roerdomp werken momenteel 6 huisartsen:
dhr M.G.J. Theunissen, mw. E.M. le Coq, mw. K.A. Kroon en mw. H.R. Timmer. De praktijk van dokter Scholte/Rademaker wordt het komende halfjaar waargenomen door Mw J. van der Mispel.

De huisartsenpraktijk bestaat verder uit de centrumassistentes, praktijkondersteuners en verpleegkundigen.

 

Accreditatie

naamloos-1De huisartsenzorg is NPA geaccrediteerd. Hiermee laten we zien dat er gestructureerd gewerkt wordt aan verantwoorde zorg, tevreden patiënten en een goede organisatie.

 

De huisarts

De meeste zorgvragen komen uiteindelijk terecht bij de huisarts. De huisarts stelt de diagnose en bespreekt met u een behandelplan. Ook als uw vraag door de centrumassistente is beantwoord, controleert de huisarts of er niet onverhoopt iets over het hoofd is gezien. Zo is er altijd een vangnet voor de huisartstaken die zijn overgedragen aan de centrumassistente of praktijkondersteuner.

 

Centrumassistentes

U belt altijd met de centrumassistente. Ook aan de balie is zij het eerste aanspreekpunt. Zij kan aan de hand van gerichte vragen bepalen of zij u zelf een antwoord kan geven, of dat zij voor u een afspraak maakt bij de huisarts of een andere zorgverlener. Veel gezondheidsvragen kan de centrumassistente direct beantwoorden, zodat de inzet van de huisarts niet nodig is. Wilt u toch liever de huisarts spreken, dan kunt u dat altijd aangeven.

 

Verpleegkundig Specialist

In het gezondheidscentrum werken een verpleegkundig specialist (Bianca van Buren) en een verpleegkundig specialist in opleiding (Gwen Meijer). Zij zien patiënten met wat eenvoudigere klachten zoals keelpijn, oorpijn, verkoudheid en huiduitslag. Zij kunnen ook recepten uitschrijven. Bij onduidelijkheid of vragen is er altijd een huisarts aanwezig waar de verpleegkundig specialist mee kan overleggen.

 

Praktijkondersteuners

Voor controles  voor een aantal chronische ziekten kunt u terecht bij een van de praktijkondersteuners of verpleegkundigen. Zij zijn speciaal opgeleid om bepaalde taken van de huisarts over te nemen. Voor tussentijdse controles van bv diabetes mellitus, COPD, hypertensie of astma hoeft u bijvoorbeeld niet meer langs bij de huisarts. Ook voor stoppen met roken of leefstijl adviezen kunt u bij hen terecht.

Voor psychische problemen zijn er 2 praktijkondersteuners GGZ en 1 praktijkondersteuner GGZ jeugd werkzaam in het gezondheidscentrum. Bij hen kunt u alleen een afspraak maken na doorverwijzing via de huisarts.

 

Afspraak maken

 

Onze huisartsen:

Mw. H.R. Timmer – Martijn

Mw. E.M. le Coq

Dhr. M.G.J. Theunissen

Mw. K.A. Kroon

Mw. J. van den Mispel