Inloopcentrum

U kunt elke maandag / dinsdag / donderdag / vrijdag tussen 8 en 10 uur zonder afspraak binnen lopen (met uitzondering van schoolvakanties). Vooral voor klachten waarbij het prettig is dat u snel geholpen wordt, maar waarbij dat niet noodzakelijk door uw huisarts hoeft te gebeuren. Het inloopteam staat garant voor een deskundig advies.

naamloos-1Inloopcentrum

Veranderende wetgeving zorgt ervoor dat er steeds meer mensen in de praktijk van de huisarts komen. Om de groeiende drukte in de huisartsenzorg het hoofd te kunnen bieden is Gezondheidscentrum de Roerdomp gestart met een inloopspreekuur, waar u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  tussen 8-10 uur (met uitzondering van schoolvakanties) zonder afspraak terecht kunt met al uw (kleine) klachten.

Na een proef van 2 jaar is besloten om het inloopcentrum een vast onderdeel van onze patiëntenservice te maken. De reacties van onze patiënten zijn zeer positief, de toegankelijkheid is vergroot en het aantal telefoontjes naar ons gezondheidscentrum is verminderd.

U wordt geholpen door een team bestaande uit een doktersassistente, verpleegkundig specialist, verpleegkundige en een fysiotherapeut. Zij werken onder de verantwoordelijkheid van de huisarts die op dat moment aanwezig is in het inloopcentrum.

Tijdens schoolvakanties is het inloopcentrum gesloten.