Inloopcentrum

U kunt elke maandag / dinsdag / donderdag / vrijdag tussen 8 en 10 uur zonder afspraak binnen lopen (met uitzondering van schoolvakanties). Vooral voor klachten waarbij het prettig is dat u snel geholpen wordt, maar waarbij dat niet noodzakelijk door uw huisarts hoeft te gebeuren. Het inloopteam staat garant voor een deskundig advies.

naamloos-1Inloopcentrum

Veranderende wetgeving zorgt ervoor dat er steeds meer mensen in de praktijk van de huisarts komen. Om de groeiende drukte in de huisartsenzorg het hoofd te kunnen bieden is Gezondheidscentrum de Roerdomp in 2015 gestart met een inloopspreekuur, waar u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  tussen 8-10 uur (met uitzondering van schoolvakanties) zonder afspraak terecht kunt met al uw (kleine) klachten, U wordt geholpen door een team bestaande uit een doktersassistente, verpleegkundig specialist, verpleegkundige en een fysiotherapeut. Zij werken onder de verantwoordelijkheid van de huisarts die op dat moment aanwezig is in het inloopcentrum.

De proef met het inloopcentrum loopt nu ruim anderhalf jaar. Uit de tevredenheidsmetingen blijkt dat patiënten zeer tevreden zijn dat ze snel geholpen worden. Ze voelen zich deskundig geholpen en ervaren de bejegening als  prettig. De drukte wisselt wat per ochtend, maar over het algemeen wordt het inloopcentrum tijdens de openingstijden druk bezocht.

De samenwerking van de verschillende disciplines wordt steeds verder versterkt doordat het inloopteam na ieder spreekuur casuïstiek evalueert.
Het inloopcentrum gaat als proef zijn laatste fase in waarbij zowel de toegankelijkheid als de doelmatigheid geoptimaliseerd gaan worden. Onderdeel daarvan is dat we in deze fase naar 4 dagen 2 uur inloopcentrum per dag gaan. De vrijdag ochtend werd toegevoegd.