Kwaliteit

Veilig incident melden

Iedereen in Gezondheidscentrum de Roerdomp meldt sinds 2007 (bijna)incidenten die plaatsvinden waar een patiënte of collega bij betrokken is. Dit heeft als doel om de achterliggende oorzaken van het (bijna) incident op te sporen, hiervan te leren en een herhaling te voorkomen. We willen hiermee zorg dragen voor een veilige omgeving voor onze patiënten. Hiervoor is het belangrijk dat er een cultuur heerst waarin het maken van incidenten geaccepteerd wordt. Het gaat dan ook niet om de persoon welke bij een incident betrokken was maar om het proces. Vooral als bepaalde incidenten meermalen voortkomen dient het onderliggende proces geanalyseerd en geoptimaliseerd te worden. 

Elke medewerker / werkplek beschikt over een digitaal meldformulier welke eenvoudig is in te vullen. Meldingen worden centraal verzameld en geanalyseerd en gecodeerd door de VIM commissie. Mochten er een trend zichtbaar zijn in een bepaald soort incident (zoals herhaalmedicatie), dan wordt door de VIM commissie aan bijvoorbeeld het managementteam aangegeven om dit proces te verbeteren.