Vacatures

Actuele vacaturesvacature

 

De cliëntenraad van Gezondheidscentrum de Roerdomp en EMC zoekt een student voor een onderzoeksproject:

Onderzoek naar responsiviteit van een cliëntenraad en mogelijkheden opzet patiëntenpanel.

Eén van de nieuwe wettelijke eisen aan een cliëntenraad is dat men de responsiviteit moet aantonen. Binnen de cliëntenraad leeft de vraag daarom hoe men te weten kan komen wat de achterban denkt of wil weten over zaken waar zij mee bezig zijn en hoe men die zou kunnen informeren. De cliëntenraad denkt aan de mogelijkheid van de opzet van een patiëntenpanel. Daarom wil de cliëntenraad onderzoeken of de opzet van een patiëntenpanel de betrokkenheid van patiënten bij hun werkzaamheden vergroot.

Mogelijke taken binnen dit onderzoek:

  1. Literatuurstudie naar responsiviteit en de inzet van een patiëntenpanel door een cliëntenraad.
  2. Ervaringen ophalen bij andere cliëntenraden bijvoorbeeld bij St. Antonius ziekenhuis, het NIVEL e.d. Hoe gaan zij om met de wettelijke eis van responsiviteit?
  3. Ontwikkelen van richtlijnen voor de cliëntenraad hoe de wettelijke plicht van responsiviteit het beste kan worden ingevuld en specifiek/richtlijnen hoe een patiëntenpanel op te zetten.
  4. Opzetten van het panel.
  5. Nadenken over een soort reward systeem (niet financieel, maar meer in de vorm van leuke tweejaarlijkse bijeenkomsten).
  6. Organiseren van een eerste themabijeenkomst voor dit panel.

Heb je vragen of wil je reageren op deze vacature, stuur dan een mail naar clientenraad@roerdomp.nl