Samenwerking

Binnen het gezondheidscentrum wordt intensief partner-icon-roodsamengewerkt door alle disciplines. Daardoor kunnen wij u beter afgestemde zorg leveren. Daarnaast werken wij ook nauw samen met diverse organisaties buiten het gezondheidscentrum.

Gezondheidscentrum de Roerdomp werkt onder meer samen met:

In Gezondheidscentrum de Roerdomp werken diverse zorgverleners nauw samen om zo goed mogelijke zorg te kunnen bieden. Indien het noodzakelijk is voor de behandeling van de patiënt, kan uitwisseling van gegevens tussen huisartsen onderling, met andere zorgverleners in het gezondheidscentrum en met apotheek de Roerdomp (mits dit uw vaste apotheek is), voorkomen.

Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan verzoeken wij u dit schriftelijk aan ons door te geven. Uw bezwaar wordt dan opgenomen in uw patiëntendossier.

Tijdens avond nacht en weekenden wordt samengewerkt met Primair huisartsenpost in het St Antonius ziekenhuis. Wilt u dat de huisarts op de HAP ook tijdens deze uren bij (een samenvatting van) uw medische gegevens kan, geeft u dan toestemming voor het LSP (landelijk schakelpunt).  Door u gebruikte medicatie, allergie voor medicijnen en een overzicht van uw gezondheidsproblemen zijn dan zo nodig op te vragen door de huisarts die dienst doet op de HAP. Maar alleen wanneer u vooraf daarvoor toestemming heeft gegeven.

Wilt u dit? Geef dit dan door aan de centrumassistente.

Meer informatie op www.vzvz.nl.