Kinderfysiotherapie

 

Mijn naam is Lisette Roosenboom. Vanaf 2013 ben ik werkzaam als fysiotherapeut in Gezondheidscentrum de Roerdomp. De afgelopen jaren heb ik het werken bij de Roerdomp gecombineerd met het werken in de revalidatie en later met moeilijk opvoedbare jongeren en verstandelijk gehandicapten. In 2017 ben ik gestart met de opleiding Master Kinderfysiotherapie.

Ik hoop de komende jaren de kinderfysiotherapie in de Roerdomp te kunnen  opbouwen en vorm te geven. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Als kinderen dit niet goed leren en daardoor een verkeerde houding aannemen of hun motoriek niet goed ontwikkelen, kunnen ze daar problemen van ondervinden. Niet alleen lichamelijk, maar ook sociaal-emotioneel. Je evenwicht verliezen, onhandig zijn, niet kunnen meekomen met de gym of met spelletjes op het schoolplein, kan een kind erg onzeker maken en zijn of haar functioneren beïnvloeden.

Kinderfysiotherapie geeft kinderen net dat extra steuntje, om die vaardigheden zelf goed onder de knie te krijgen. Kinderfysiotherapie kan ook helpen bij het revalideren en behandelen van (sport)blessures. Ook voor kinderen die door een ziekte of handicap in hun bewegingsvrijheid worden beperkt, kan kinderfysiotherapieveel betekenen. Ze leren om op een aangepaste manier, optimaal te bewegen.

Ik vind het belangrijk om nauw samen te werken met huisarts en indien nodig logopedie, maatschappelijk werker of POH. Het kind en de ouders hebben hierbij de centrale rol.