Praktijkondersteuning – Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitusdiabetes

Mensen met diabetes mellitus hebben soms hulp nodig om hun goede voornemens in daden om te zetten: een beter dieet, vaker bewegen en zorgvuldiger medicatie nemen. Met de diabetesverpleegkundige kunt u bespreken hoe u uw ziekte de baas kunt blijven en toch een zo normaal mogelijk leven kunt leiden. Dit vraagt veel eigen inbreng. Centraal staat wat u zelf belangrijk vindt.