Praktijkondersteuning – Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) – Jeugd

Praktijkondersteuner Jeugd, voor wie?poh-ggz-jeugd

De praktijkondersteuner van de huisarts (POH) ondersteunt de huisarts in de zorg voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar. De huisarts kan u (ouder en kind, jongere) doorsturen naar de POH Jeugd bij de volgende problemen:

 • Zorgen over de ontwikkeling van kind en jongeren
 • Problemen bij de opvoeding
 • Zorgen over het gedrag (bijvoorbeeld: druk, stil)
 • Prikkelbaarheid/boosheid
 • Angstige of nerveuze gevoelens of somberheid
 • Dwangklachten
 • Problemen bij moeilijke situaties (scheiding, verlies, pesten, schoolverzuim)
 • Verslavingsproblematiek
 • Bedplassen (zonder medische oorzaak)
 • Hoofdpijn, buikpijn, moeheid etc. zonder aanwijsbare medische oorzaak
 • Etc.

 

Wat kunt u verwachten?

Problemen thuis, op school en in contact met leeftijdgenoten kunnen samen gaan met een ontwikkelingsachterstand en psychische problemen. Psychische problemen komen vaak in combinatie met lichamelijke klachten voor. Wanneer u merkt dat uw kind niet goed in zijn of haar vel zit, neemt u dan contact op met uw huisarts. Na een gesprek zal uw huisarts samen met de praktijkondersteuner jeugd (POH jeugd) in overleg met u kijken waar de hulp het beste geboden kan worden. Dit kan bestaan uit voorlichting of kortdurende behandeling. Als er andere hulp nodig is, kunt u worden doorverwezen naar een kinderpsycholoog of jeugd GGZ. De zorg bestaat uit de volgende stappen:

Probleem/vraag verhelderen ⇒ plan van aanpak ⇒ kortdurende behandeling en/of verwijzing

Welke zorgverleners worden mogelijk bij de zorg betrokken?

De huisarts is uw hoofdbehandelaar en de POH Jeugd uw eerste aanspreekpunt. Indien nodig en gewenst werken huisarts en POH Jeugd samen met andere zorgverleners zoals kinderpsycholoog, jeugdarts GGD en jeugdverpleegkundigen, kinderarts, gespecialiseerde GGZ, scholen en wijkteams. Om uw privacy te beschermen hebben alleen de direct betrokken zorgverleners beperkte toegang tot uw medisch elektronisch dossier. Zij hebben met uw toestemming toegang tot de informatie die voor hun deel van de behandeling nodig is.

 

De POH-GGZ Jeugd wordt verzorgd door:

Mw. S. Vader (Stella) – POH-GGZ Jeugd