Organisatie

Algemeenorganisatie

In 1979 hebben hulpverleners samen met betrokkenen uit de buurt de Stichting Wijkgezondheidszorg Doorslag/Stadscentrum opgericht. De stichting is samen met de Stichting Farmaceutische Dienstverlening, eigenaar van het gezondheidscentrum en de apotheek. Samen vormen zij Gezondheidscentrum de Roerdomp.

 

Accreditatie

Ter bevordering en behoud van hoge kwalitatieve zorg is de huisartsenzorg NPA geaccrediteerd. Fysiotherapeutische en farmaceutische zorg zijn HKZ geaccrediteerd.
naamloos-1hkz-logo-dark-grey-011

Uw gezondheid, ons belang

Zowel het gezondheidscentrum als de apotheek zijn stichtingen zonder winstoogmerk. Alle financiële middelen die ons tot beschikking komen worden toegewend aan het verlenen van optimale eerstelijnszorg. Ons enige belang is uw gezondheid.
Alle zorg onder één dak
In loondienst bij Gezondheidscentrum de Roerdomp zijn onder meer de huisartsen, centrumassistentes, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, apothekers, apotheekassistentes, directie en administratieve krachten.
Met de externe zorgverleners en zorginstanties zijn samenwerkingsverbanden tot stand gebracht om hun zorg onder de vleugels van het gezondheidscentrum aan te kunnen bieden. Op die manier kunnen wij u een zo volledig mogelijk zorgpakket onder één dak aanbieden.
Externe zorgpartners verzorgen binnen het gezondheidscentrum onder meer logopedie, dieetadvies en bloed- en urineonderzoek (Saltro Diagnostisch Centrum).

Er is een Geynwijspunt in het gezondheidscentrum aanwezig voor vragen omtrent wonen, welzijn en zorg.

 

Toezicht

Het hoogste orgaan van de stichtingen is de Raad van Toezicht.

 

Jaarverslag

Klik hier voor het Jaarverslag 2017