Cliëntenraad

De cliëntenraad

Sinds maart 2010 hebben twee gezondheidscentra in Nieuwegein een gezamenlijke cliëntenraad,
namelijk het Gezondheidscentrum de Roerdomp en het Gezondheidscentrum EMC (Eerstelijns Medisch Centrum). Beide gezondheidscentra vinden het belangrijk om een cliëntenraad te hebben.

De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten van de twee gezondheidscentra en behartigt de belangen van de cliënten van beide gezondheidscentra. De cliëntenraad adviseert de besturen van de centra over zaken waar u als cliënt mee te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop zij informatie aan u verstrekken, de inrichting van de wachtkamer, de openingstijden en service aan de balie(s), belangrijke wijzigingen in het zorgaanbod e.d.

De cliëntenraad is nadrukkelijk níet bedoeld voor individuele klachten van cliënten. Hiervoor zijn de klachtenprocedures van de afzonderlijke centra.

Voor algemene vragen en opmerkingen over het functioneren van één van de gezondheidscentra kunt u terecht bij de cliëntenraad. Hoe meer de cliëntenraad van u verneemt, hoe beter zij haar werk kan doen. Met iedere reactie wordt uiterst zorgvuldig omgegaan.

De cliëntenraad overlegt enkele malen per jaar met (vertegenwoordigers van) de besturen van beide centra en de cliëntenraad komt ook regelmatig zonder bestuur bijeen. Aan de orde zijn de belangrijke beleidsdocumenten, de kwaliteitszorg en de financiën. Zie Zie hier het jaarverslag van 2017

De cliëntenraad bestaat uit 7 leden, vier namens EMC en drie namens de Roerdomp. 

mw-de-haas Dineke de Haas
Penningmeester, cliënt EMC NieuwegeinGeboren in 1961. Ik woon met een korte onderbreking van 4 1/2 jaar al 22 jaar in Nieuwegein, Wijkersloot.Ik werk bij een welzijnsorganisatie in Utrecht op de personeels-/salarisadministratie.
Mijn interesse heeft altijd erg bij de gezondheidszorg gelegen.
mw-everwennink Thea Everwennink
Cliënt EMC NieuwegeinIn 1980 ben ik in Nieuwegein komen wonen, en op dat moment ben ik als doktersassistente gaan werken in het Gezondheidscentrum Mondriaanlaan. Daar heb ik de overgang naar digitale patiënten dossiers meegemaakt.De interesse voor de ICT was gewekt. Mijn overstap naar een leverancier van software voor huisartsen was een logische stap. Ik werk nu bij Promedico, een leverancier van software die gebruikt wordt bij het EMC en bij Gezondheidscentrum De Roerdomp.
Vanuit diverse oogpunten wil ik een bijdrage leveren aan het behartigen van de belangen van de cliënten van het EMC en de Roerdomp
dhr-sloot John Sloot
Voorzitter, cliënt Gezondheidscentrum De RoerdompIn mijn beroep als maatschappelijk werker heb ik veel te maken gehad met mensen die een vraag hadden waar ze (nog) niet het antwoord op hadden. Ik heb dat beroep altijd met veel plezier gedaan. Nu wil ik me voor de cliënten van het Gezondheidscentrum De Roerdomp inzetten, ook omdat ik daar zelf al jaren patiënt ben en heel tevreden ben over het centrum en de medewerkers
Soetieu Meeuwenoord
Cliënt Gezondheidscentrum De RoerdompIk woon sinds 1998 in Nieuwegein, eerst in de wijk Doorslag en ik ben in 2005 verhuisd naar Nieuw Vreeswijk. Ik ben 8 jaar (2004-2011) lid geweest van de Regionale Clientenraad Eerstelijnszorg voor Gezondheidscentra Utrecht en omgeving. Dat heb ik met veel plezier gedaan. Ik vind het fijn om me nu in te zetten voor de Clientenraad van De Roerdomp en EMC Nieuwegein
  Suzanne van Bercken
Secretaris, Cliënt Gezondheidscentrum De Roerdomp
Suzanne van den Bercken-Boonacker (1979), secretaris: getrouwd, moeder van een 5-jarige ( 2017 )  en baas van een fantastische blindengeleidehond. Sinds 2005 woon ik in Nieuwegein (nu Hoog-Zandveld) en sinds 2011 ben ik patiënt bij de Roerdomp. De afgelopen 20 jaar heb ik me als trainer, coach, bestuurder en adviseur (inter)nationaal ingezet voor de belangen van mensen met een beperking of chronische ziekte en voor (jonge) ouders. Mijn ervaring en kennis zet ik graag in voor de belangen van patiënten in Nieuwegein. Want: Goede zorg maak je samen.
 

Jose van Kerkhoff

Sinds 1981 woon ik in Nieuwegein, in de wijk Zuilenstein.

Ik ben nu (2017) 30 jaar als bestuur secretaresse werkzaam in de gezondheidszorg, eerst in een ziekenhuis en momenteel bij een zorginstelling.

Ik hoop met mijn expertise uit de gezondheidssector een bijdrage te kunnen leveren aan kwalitatief goede, verantwoorde en betaalbare zorg, dit vanuit het oogpunt van de cliënt en in goede samenwerking met de zorgaanbieder.

Mailadres

clientenraad@roerdomp.nl

clientenraademc@ezorg.nl

Postadres: Kauwenhof 12, 3435 SN Nieuwegein, t.a.v. Cliëntenraad

Jaarverslag

Lees hier ons jaarverslag 2016